SOCIÁLNÍ SLUŽBY BĚCHOVICE

            Důstojný životní prostor pro všechny…

Vítejte na našich stránkách!

Sociální služby Běchovice jsou poskytovatelem služeb pro osoby se sníženou soběstačností. Tedy osoby, které pro zajištění svých základních potřeb využívají pomoci druhého člověka. SSB jsou zapsaným ústavem jehož zakladatelem je MČ Praha – Běchovice. Poskytujeme odlehčovací a pečovatelskou službu dle zákona č. 108/2006. Provozujeme domy zvláštního určení pro osoby, které využívají pečovatelskou službu. Jsme organizátorem a realizátorem variabilních aktivit určených pro naši cílovou skupinu.

Zájemci o poskytovanou službu mohou využít k tomu určených záložek v levém navigačním menu.

Aktuality 2024:

22.4. Upravujeme webové stránky děkujeme za pochopení…..

15.4. Podařilo se nám získat dar na zajištění canisterapie pro naše uživatele na celý rok 2024. Děkujeme.