Ředitel organizace

Bc. Martin Stromský, 773 995 878, martin@cssb.cz

————————————————————

Sociání pracovnice

Marcela Sládková DiS, 775 997 853, socialni@cssb.cz 

noví a stávající zájemci o odlehčovací službu, obecné informace ke službám, zájemci o byty v DPS

———————————————————–

Vedoucí sociálních služeb

Bc. Lucie Jungmanová, 608 395 510, vedouci@cssb.cz

noví a stávající zájemci o pečovatelskou službu, organizace péče o stávající klienty a zajištění provozu sociálních služeb organizace, personální agenda

———————————————————-

Odlehčovací služba – CKP (stálá služba 24h/den),
775 204 100

 


Sociální služby Běchovice, z.ú.
Za Poštovskou zahradou 557
190 11 Praha 9 – Běchovice

tel. 775 997 853

info@cssb.cz

IČ: 0338 70 46

č. ú.: 3581852319/0800