SOCIÁLNÍ SLUŽBY BĚCHOVICE

            Důstojný životní prostor pro všechny…

O CO SE JEDNÁ?

  • srozumitelné podávání informací k tématice stárnutí (např. ztráta soběstačnosti, vyřizování příspěvku na péči, možnosti služeb pro starší generaci aj.)
  • osobní, telefonické, e-mailové poradenství

PROČ JE TATO SLUŽBA DŮLEŽITÁ?

  • protože vám chceme pomoci zorientovat se v možnostech tak, abyste měli co nejširší a nejvhodnější možnost volby