ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ BYTU

– vhodné kandidáty na získání bytu vybírá komise pro sociální věci a schvaluje je rada Městské části Praha – Běchovice

–  cena nájemného se řídí stanovenou cenou za metr čtvereční – více informací poskytuje ředitel organizace a sociální pracovnice

– nájemní smlouvy jsou uzavírány na dobu neurčitou

ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ BYTU (dokument pdf)

VYJÁDŘENÍ LÉKAŘE (dokument pdf)

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OÚ (dokument pdf)