KONTAKTY

Ředitel organizace

Bc. Martin Stromský, 773 995 878, martin@cssb.cz

————————————————————

Sociání pracovnice

Nela Kubálková DiS., sociální pracovnice, 775 997 853, nela@cssb.cz

– noví zájemci o odlehčovací a pečovatelské služby, obecné informace ke službám

———————————————————–

Vedoucí sociálních služeb

Bc. Lucie Jungmanová, 608 395 510, vedouci@cssb.cz

– organizace péče o stávající klienty a zajištění provozu sociálních služeb organizace, personální agenda

———————————————————-

Odlehčovací služba – CKP (stálá služba 24h/den),
775 204 100