SOCIÁLNÍ SLUŽBY BĚCHOVICE

            Důstojný životní prostor pro všechny…

KONTAKTY

Ředitel organizace

Mgr. Martin Stromský, 773 995 878, martin@cssb.cz

————————————————————

Sociání pracovnice

Marcela Sládková DiS, 775 997 853, socialni@cssb.cz 

noví a stávající zájemci o odlehčovací službu, obecné informace ke službám, zájemci o byty v DPS

———————————————————–

Vedoucí sociálních služeb

Bc. Lucie Jungmanová, 608 395 510, vedouci@cssb.cz

noví a stávající zájemci o pečovatelskou službu, organizace péče o stávající klienty a zajištění provozu sociálních služeb organizace, personální agenda

———————————————————-