ŽÁDOST O PEČOVATELSKOU SLUŽBU

ŽÁDOST O PEČOVATELSKOU SLUŽBU (dokument pdf)

Žádost stáhněte, vyplňte a doručte:

  • elektronickou formou na e-mailovou adresu: XY
  • poštou na adresu organizace
  • doneste po předchozí domluvě osobně

 

  • možnosti poskytnutí služby budete projednávat se sociální pracovnicí