ŽÁDOST O ODLEHČOVACÍ POBYT

ŽÁDOST O ODLEHČOVACÍ POBYT (dokument pdf)

ŽÁDOST O ODLEHČOVACÍ POBYT (dokument word)

Žádost stáhněte, vyplňte a doručte:

  • elektronickou formou na e-mailovou adresu: nela@cssb.cz
  • poštou na adresu organizace
  • doneste po předchozí domluvě osobně

 

  • možnosti poskytnutí služby budete projednávat se sociální pracovnicí