INFORMACE K POBYTU A CENÍK

S dokumentem „Informace k pobytu“ je povinen se seznámit každý zájemce o službu.
Naleznete zde nejpodrobnější popis služby.

CENA POBYTU

  • částka činí 620,- Kč za každý započatý den (ubytování 220,- Kč/den, celodenní strava 200,- Kč/den, záloha na úkony pečovatelské služby 220,- Kč/den).
  • platba probíhá předem (maximálně však na měsíc pobytu) – v den příjezdu v hotovosti, nebo převodem na účet. Jiné způsoby platby lze individuálně dohodnout.
  • po skončení pobytu dochází ke konečnému vyúčtování (po odjezdu klienta) – zohlední se skutečně využité pečovatelské služby, čas odjezdu a případná odhlášená strava

SAZEBNÍK ÚHRAD CKP (dokument pdf)

INFORMACE K POBYTU (dokument word)